ภัทรา พอร์ซเลน เปิดตัว “Honour Collection”

ชุดรับประทานอาหารที่จะเติมความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  

บริษัท ภัทรา (PATRA) พอร์ซเลน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดหน่ายเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพอร์ซเลน (Porcelain) และโบนไชน่า (Bone China) พัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทจาน ชาม และแก้วน้ำสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ประสบปัญหากล้ามเนื้อมือหรือแขนอ่อนแรง ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น โดยใช้เวลาวิจัยและพัฒนานานกว่า 4 ปี

เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ดังนั้นเราจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการดูแลตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ รวมไปถึงการสร้างทัศนคติในสังคมที่มีต่อผู้สูงวัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ที่เราควรมองว่าผู้สูงวัยนั้นมีศักยภาพ ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องสร้างทัศนคติของผู้สูงวัยที่มีต่อตนเองก่อน การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว ทำให้เราต้องหันมาพิจารณาถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สาธารณูปโภค ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พวกเขาดูแลตัวเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และนั่นก็เป็นที่มาของชื่อโครงการ HONOUR ที่ ภัทรา (PATRA) ตั้งใจสร้างขึ้น

การรับประทานอาหารคือหนึ่งในกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรช่วยเหลือตนเองได้ แต่ด้วยวัยที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพและจิตภาพ รวมไปถึงโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ซึ่งมีผลกับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ ทำให้มีปัญหาในการหยิบจับสิ่งของหรือภาชนะ ที่จะตกหล่นหรือทำอาหารหกออกมาข้างนอก ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับประทานได้น้อยลง ดังนั้นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจึงควรออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์รูปแบบดังกล่าวยังไม่มีให้เลือกมากนัก ภัทรา (PATRA) ตระหนักถึงปัญหาในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในด้านนี้ และเรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีในการผลิตอันทันสมัย บวกกับความชำนาญของ ภัทรา (PATRA) จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้ ชุดจานชาม Honour จึงถูกผลิตภัณฑ์จากความมุ่งมั่นของ ภัทรา (PATRA) ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทฯ ที่ว่า We make good life possible

Honour ใช้เวลากว่า 4 ปี ในการวิจัยและพัฒนาออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงวัย เราศึกษา ทดลอง และทดสอบจนมั่นใจว่าภาชนะทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยรวมถึงผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงหลักสรีระศาสตร์ของผู้สูงวัย จนได้ชุดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารจำนวน 12 ชิ้น ประกอบด้วย

  1. ชุดจานขนาด 23.5 ซม. พร้อมฝาครอบ
  2. ชุดจานขนาด 20 ซม. พร้อมฝาครอบ
  3. ชุดชามขนาด 20 ซม. 500 ซีซี พร้อมฝา
  4. ชุดชามขนาด 16.5 ซม. 350 ซีซี พร้อมฝา/จานรอง
  5. ชุดชามขนาด 13 ซม. 270 ซีซี พร้อมฝา/จานรอง
  6. ชุดแก้วหูจับ ขนาด 300 ซีซี พร้อมฝา/จานรอง

ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานของชุดถ้วยชาม HONOUR ที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์อย่างพิถีพิถัน ทั้งชามที่มีองศาความโค้งของถ้วยที่ช่วยในด้านการตักอาหาร (Scooping Curve) ทำให้ผู้ใช้สามารถตักอาหารได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว ขอบป้องกันการหก (Anti-spill Rim) ขอบสำหรับการยกหรือประคอง (Holding Rim) ฝาที่สามารถใช้สำหรับปิดหรือเป็นจานรอง แก้วที่มีหูจับขนาดใหญ่จนผู้ใช้สามารถสอดมือเข้าไปเพื่อประคองการถือหรือยกได้อย่างมั่นคง และไม่เพิ่มภาระให้กับข้อมือ นอกจากจะใส่ใจในรายละเอียดของการใช้งานจริงขณะรับประทานอาหารแล้ว HONOUR ยังถูกออกแบบให้จัดเก็บได้ง่าย โดยสามารถวางซ้อนกันได้อย่างมั่นคง (Stacking Lock) เหมาะสมกับการจัดวางบนถาดอาหารที่สามารถวางซ้อนกันได้ ด้วยการออกแบบฝาแบบมีวงแหวน Foot Lock ซึ่งสามารถตอบโจทย์ระบบรถเข็นส่งอาหารทั้งในโรงพยาบาล สถานดูแลคนชรา ตลอดจนโรงแรม และร้านอาหาร นอกจากนี้ด้วยวัสดุพอร์ซเลนอย่างดีทำให้ชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารนี้ดูแลรักษาง่าย เป็นรอยได้ยาก และสามารถใช้งานกับไมโครเวฟได้

ชุดถ้วยชาม HONOUR จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2565 ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือลูกค้าองค์กรสามารถสั่งซื้อผ่านทางอีเมลได้ที่ info@patraporcelain.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของภัทราและขอรับแคตตาล็อกได้ที่: https://www.facebook.com/PatraPorcelain หรือ www.patraporcelain.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.