Tag Archives: #PatraPorcelain

ภัทรา พอร์ซเลน เปิดตัว “Honour Collection”

ภัทรา พอร์ซเลน พัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร Honour Collection สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ประสบปัญหากล้ามอ่อนแรง ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้