Tag Archives: #Alati

Sunday Riviera Brunch at ALATi ยกให้เป็นบรั้นซ์ที่เพลินที่สุด

Sunday Riviera Brunch at Alati ยกให้เป็นบรั้นซ์ที่เพลินที่สุด บรันช์หลากหลายเมนูจากคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน

ท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วแวะสำรวจเรื่องราวของโมร็อกโกที่ Alati

ห้องอาหารอลาตี้ (ALATi) ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนใน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ชวนไปสัมผัสประสบการณ์อาหารเมดิเตอร์เรเนียน หลากหลายสัญชาติ