Tag Archives: #USAID

ย้ำ “งาช้างอยู่กับช้างใช่ที่สุด” Only elephants wear ivory best

เปิดตัว โครงการ ‘งาช้างอยู่กับช้างใช่ที่สุด – Only elephants wear ivory best’ เพื่อลดความต้องการซื้อและสวมใส่ เครื่องประดับจากงาช้าง