เที่ยว 5 วัดดัง จังหวัดศรีสะเกษ ไหว้พระเสริมมงคลรับปี 2565

Sineha Bangkok มาชวนเที่ยวทริปสั้น ๆ 2 วัน 1 คืน ที่ ศรีสะเกษ เที่ยวเมืองรองที่มีวัดสวยไม่แพ้จังหวัดไหน ๆ ครั้งนี้ขอพาไปทำบุญเที่ยว 5 วัดดังที่เป็นทั้งวัดในตำนาน พระอาจารย์ชื่อดัง วัด unseen ครบจบในทริปเดียว ไปค่ะ ไปไหว้พระเสริมมงคลรับปีเสือกัน

1.  วัดบ้านด่าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล

วัดบ้านด่านเพิ่งสร้างวิหารหลังใหม่ มีงานปั้นและสลักลวดลายสวย ที่มีทั้งองค์พญานาคและเทวดานางฟ้าต่าง ดูอ่อนช้อย ในโทนสีขาวเป็นหลัก เป็นศิลปะจากความเชื่อตามตำราพญานาคราช และศิลปะโบราณของอีสาน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสมัยขอมโบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระพุทธรูปองค์ทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีผู้คนมากราบขอพรเสมอ โดยเคยมีเรื่องเล่าว่าเคยถูกขโมยไปสองครั้งแต่ที่ขโมยก็เอาไปไม่ได้และมีอันเป็นไป ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลป์หลังตรวจสอบพบว่ามีความเก่าแก่หลายร้อยปี เปิดให้นมัสการทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.ส่วนตัววิหารท่านเจ้าอาวาสสร้างตามรูปแบบที่ได้นิมิตในฝัน เพื่อเป็นฐานที่ตั้งองค์พระพุทธรูป

2.  วัดศรีบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์

วัดศรีบึงบูรพ์สวยเด่นตั้งแต่ประตูเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งท่านมีดำริที่จะสร้างวัดศรีบึงบูรพ์ให้เป็น พุทธสถานมรดกของอีสานใต้ ประตูหน้าวัดจึงใช้ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมพระอุโบสถสีทองทั้งหลังสวยสง่า มีลักษณะสูงโปร่งเพราะใช้ศิลปะสมัยอยุธยาผสมรัตนโกสินทร์ มีบันไดนาค 7 ตัว ไปถึงบานประตูที่ทำจากไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายปริศนาธรรม ในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลององค์ที่ 2 ของไทย

ด้านข้างมีสระน้ำและหอระฆังสังฆะวารี บันได 32 ขั้น แท่นธรรมจักร เป็นจุดที่มองเห็นอุโบสถสีทองทั้งหลัง ส่วนด้านหน้าวัดติดริมห้วยทับทัน ฝั่งตรงข้ามจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

3. วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ต.น้ำคํา อ.เมือง

ตั้งอยู่ในบ้านหวาน แต่เดิมยังไม่มีวัด จึงอาศัยวัดเก่า (วัดน้ำคำ) ร่วมทำบุญประเพณีมาหลายปี แต่เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางไปมาลำบาก เมื่อปี พ.ศ. 2541 จึงได้แยกจากวัดเก่า (วัดน้ำคำ) มาสร้างศาลา ๑ หลัง ในสระน้ำขนาดใหญ่ และต่อมาจึงได้สร้างอุโบสถลงบนเรือสุพรรณหงส์ในปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานใว้บนยอดอุโบสถ และตรงกลางโบสถ์ก่อนจะได้รับอนุญาตให้สร้างวัด จึงใช้ชื่อใหม่ว่า วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

ตัวโบสถ์สวยเด่นด้วยบันไดพญานาคาทอดยาวถึงตัวโบสถ์ที่ก่อสร้างอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลองกลางน้ำ ซึ่งทําให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ของจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวัดยังมีตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเที่ยวชมอีกด้วย เปิดทุกวัน เวลา 5:00 – 18:00 น.

4. วัดพระธาตุเรืองรอง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง

เดิมคือวัดบ้านสร้างเรือง ก่อสร้างโดย หลวงปู่ธัมมา พิทักษา เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี เมื่อปี พ.ศ.2520 หลังจากการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จ หลวงปู่ธัมมา พิทักษา มีแนวคิดว่าจะสร้างพระธาตุให้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านในเขตอีสานใต้ที่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนได้สักการบูชาโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล จึงตัดสินใจสร้างพระธาตุเรืองรองขึ้นที่วัดบ้านสร้างเรือง ในปี พ.ศ. 2525

พระธาตุเรืองรอง เป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า จัดโชว์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ลาว ส่วย แขมร์ และเยอ มี 6 ชั้น ชั้นที่ 1 แสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย แขมร์ และเยอ ชั้นที่ 2-3 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และภาพถ่าย ชั้นที่ 4 ใช้เป็นจุดพักผ่อน ชั้นที่ 5 สำหรับทำสมาธิ และชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิว บริเวณโดยรอบพระธาตุยังมี แบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบจำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของภาคอีสาน เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

5. วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย

สร้างปี พ.ศ. 2536 โดยพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมา จึงจัดตั้งเป็นวัด นามว่า วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ที่วัดนี้มีโบสถ์อยู่ในถ้ำที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ำเต็มไปด้วยรูปปั้นพญานาคที่งดงาม และหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ส่วนด้านนอกก็มีพื้นที่กว้างขวางมาก มีลานต้นโพธิ์ และลานพญานาคที่มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผ้าแพรหลากสี เปิดทุกวัน 08.30-16.30 น.  

ชี้พิกัด 5 วัดจังหวัดศรีสะเกษ ถึงจะอยู่คนละอำเภอ แต่ใครเก่ง ๆ เที่ยววันเดียวไปได้ครบแน่นอน แต่เที่ยวศรีสะเกษแบบสบาย ๆ ก็ 2 วัน 1 คืน กำลังดี จะนอนในตัวเมืองศรีสะเกษ หรือพักจังหวัดใกล้เคียงอย่าง สุรินทร์ หรือ บุรีรัมย์ ก็ได้เช่นกันนะ  

ใครอยากพัก บุรีรัมย์ Sineha Bangkok เคยแนะนำไว้ที่ ลิงค์นี้ 

เที่ยวบุรีรัมย์แบบลืมเวลาที่ เพ ลา เพลิน – Play-La Ploen

ส่วนใครอยากแวะเที่ยวสุรินทร์ มีที่แนะนำว่าห้ามพลาด เช่นกันที่ลิงค์

เที่ยวสุรินทร์ เมืองช้าง ห้ามพลาดชม ! โลกของช้าง ที่ Elephant World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.