Tag Archives: #MinereCrushOnYou

มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้”

มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้” ชวนคนไทยบิดขวดน้ำก่อนทิ้งลงถังรีไซเคิล