R-HAAN เปิดสำรับใหม่ “เหมันตฤดู” ต้อนรับฤดูหนาว (ROYAL SYMPHONY THAI SAMRUB WINTER SEASON) กับสำรับแห่งปณิธาน “กรุ่นข้าวใหม่ปลามันสุวรรณภูมิ  เรื่องสมบูรณ์อุ่นไอดินพ่อสร้างมา” ก่อนอื่นเลย Sineha Bangkok ขอแสดงความยินดี กับ […]