เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท บุรีรัมย์ คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่กระทบด้านการท่องเที่ยวอย่างหนัก เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ ไม่หยุดพัฒนา คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี 2563 ระดับเงิน หรือ ดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การันตีความเป็นโรงแรมที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.