Devasom Resort ส่งต่อความสุขแก่ชุมชนผ่านการศึกษา

ด้วย “ทุนเทวาศรมฯ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการตอบแทนชุมชน

เทวาศรม รีสอร์ท เจ้าของแบรนด์สอร์ทหรูสองแห่งคือ เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท และ เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า มุ่งมั่นในการส่งมอบความสุขและความยั่งยืนต่อชุมชน และเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้เปิดตัวโครงการ ทุนเทวาศรมฯ ขึ้นเป็นแรกในปี 2565 เพื่อมอบโอกาส ทางการศึกษาและรากฐานสู่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในประเทศไทย

“ในการประกอบธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราดูแลพนักงานของเราให้มีความสุขเพราะเราเชื่อเสมอว่าความสุขนั้นส่งต่อกันได้ และความสุขของพนักงาน  รอยยิ้มแววตาแห่งความสุขความเอาใจใส่จะส่งต่อไป ถึงแขกของเราทุกคน และวันนี้วงจรแห่งความสุขของเรายังได้ขยายวงใหญ่ขึ้นไปยังชุมชน” อิศร์ อติรักษ์ ผู้ก่อตั้งเทวาศรม รีสอร์ท กล่าว

“ทุนเทวาศรมฯ เป็นความตั้งใจหนึ่งของเราที่จะตอบแทนชุมชน อย่างยั่งยืน ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนได้มี โอกาสพัฒนาชีวิต ของตน เอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไปในอนาคตซึ่งผู้มอบทุนไม่ต้องการผล ตอบแทนใดใด นอกไป จากความสุขที่เราดีใจที่ได้ส่งต่อไปให้ชุมชน และความสุขนั้นสามารถส่งต่อถึงกันได้”

ในปี 2565 นี้ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาครั้งแรก ผู้ที่ได้รับเลือกคือนางสาวสุภาวิดา ชูประดิษฐ์ จากโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทุนเทวาศรมฯ สนับสนุนค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษาตามจริงทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา รวมงบประมาณ 100,000 บาท ต่อปีเป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันในระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ตามความถนัดและ ความสน ใจของผู้เรียน และจะมีการคัดเลือกผู้รับทุนทุกปี

การศึกษานอกจากจะเป็นการเสริมทักษะเพื่อต่อยอดในการทำงานหาเลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นการเป็นรากฐาน สำคัญในการสร้างชุมชนที่มั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมและประเทศที่มีความสุข ดังนั้นการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับจึงเป็นสิ่ง

สำคัญแต่ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ในปี 2563 ระบุว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเฉลี่ย ราว 7,000 บาทต่อปี จึงส่งผลให้มีเด็กไทยแค่ประมาณ 60% ของประชากร ได้เรียนต่อในระดับมัธยมปลาย และมีเพียง 28% เท่านั้นที่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เทวาศรม รีสอร์ท จึงหวังว่าการเริ่มต้นส่งต่อ ความสุขผ่านความพยายามเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้น และช่วยสร้าง สรรค์สังคมที่ดีและมีความสุขสืบไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.