อุทยานเบญจสิริ จัดแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี

ชุด แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณวันที่ 11 – 31 สิงหาคม นี้

กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีภาคเอกชนกว่า 60 องค์กร พัฒนาอุทยานเบญจสิริ เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งความสุขและอุทยานแห่งประติมากรรมอันทรงคุณค่า พร้อมจัดการแสดงม่านน้ำ แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ระหว่างวันที่ 11 – 31 สิงหาคม นี้ ณ อุทยานเบญจสิริ

การแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา “อุทยานเบญจสิริ” เพื่อให้เป็นอุทยานที่งดงาม เป็นศูนย์รวมแห่งศิลปะ ประติมากรรมอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์กลางทำกิจกรรมสันทนาการของประชาชนย่านสุขุมวิท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรไทยมากว่า 70 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีภาคเอกชนกว่า  60  องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ร่วมจัดขึ้นให้เป็นแลนด์มาร์คความสุขฉลองเดือนแห่งวันแม่

โดยแนวคิดการจัดแสดงม่านน้ำครั้งนี้ มาจากการนำจุดเด่นของสวนน้ำภายในอุทยานที่มี “น้ำพุ” เป็นองค์ประกอบ และการแสดงน้ำพุดนตรีในสวนเมื่อครั้งแรกสร้างสวน มาพัฒนาและต่อยอดเป็นการแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี ที่มีความสูง 40 เมตร นำเสนอพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎร พร้อมด้วยใช้เทคนิคแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา ในชื่อชุด “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ”

ขอเชิญประชาชนที่สนใจชมการแสดงเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคมนี้ วันละ 3 รอบ เวลา 19:00 น., 20:00 น. และ 21:00 น. ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางมาอุทยานเบญจสิริด้วยรถไฟฟ้า สถานีพร้อมพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.