AP Thailand ร่วมยกระดับสนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ

เพื่อชีวิตและสุขภาพดีๆ ที่ทุกคนเลือกเองได้

บมจ. เอพี ไทยแลนด์ (AP THAILAND) ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลุยสนับสนุนพัฒนาและส่งมอบ “สนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ” สนามกีฬาเพื่อคนเมือง สร้างแบบอย่างการร่วมพัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่สำหรับทุกคน ยกระดับปรับปรุงสนามแบดมินตันตามมาตรฐานสากล สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการทุกคน เพื่อชีวิตและสุขภาพดีๆ ที่เลือกเองได้

โดยมีนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เอพี เรามีเป้าหมายและให้ความสำคัญกับการ EMPOWER LIVING หรือการให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีนั้น นับเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักในการมีชีวิตดีๆ เอพีจึงอยากสนับสนุนส่งเสริม สนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติแห่งนี้ ด้วยการปรับปรุงและอัปเกรดสนามให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตใจกลางเมือง
ที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนให้ชุมชนโดยรอบและให้สังคมมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”

กรุงเทพมหานคร ร่วมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนกรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างทางเอพีที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนมิติสังคมให้เติบโตไปร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องสุขภาพไปด้วยกัน มาร่วมเป็นกำลังสนับสนุนส่งเสริมสนามแบดมินตันนี้ เป็นพื้นที่แห่งนี้เป็นประโยชน์ให้ประชาชนใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

อัปเดตข่าวสารของทุกโครงการใหม่จากเอพี กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโด ตลอดปี 2024 นี้
คลิก https://apth.ly/APNewHome2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.