นิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”


จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า จัดนิทรรศการ คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2539 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 คณะทำงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ซึ่งยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สำหรับในปี 2565 นี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 ในปีนี้ นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่

โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ของคนไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนที่ขาดโอกาส วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และยังคงยึดมั่นดำเนินงานและเผยแพร่ตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อมีส่วนร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โซน “ปลูกป่า ปลูกคน” สมเด็จย่าเสด็จฯ เยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ.2530 ทอดพระเนตรป่าเสื่อมโทรมและทรงตระหนักว่ารากเหง้าปัญหาของคนในพื้นที่
ดอยตุง คือ ความยากจนและขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต มีรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พร้อมกับแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน จากป่าดอยตุงเกือบ 100,000 ไร่เมื่อสามสิบปีที่แล้ว วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีเป้าหมายดำเนินจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทั่วประเทศถึง 1,000,000 ไร่ 

ร่วมน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า”
ผ่านนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านต้นไม้ดอยตุง ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และครัวตำหนักมาจำหน่าย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดสวนถาดและการดริปกาแฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือ Facebook : SiamParagon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.