“5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม” ที่ “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์”

เพราะสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม Sineha Bangkok จึงพยายามนำเสนอเรื่องสุขภาพให้มากเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน บางคนไม่ชอบโรงพยาบาล เราจึงสรรหาทางเลือกอื่น ๆ มาให้เป็นข้อมูลที่คุณ หรือใครอ่านแล้วเลือกที่เหมาะกับตัวเองได้เลย

และครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ Sineha Bangkok ได้รับเชิญไปงานเปิดตัว “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ที่ออกแบบ “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม” เพื่อสร้างสมดุล “ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ” ให้เป็นอีกทางเลือกของคนรักสุขภาพ

ซึ่งเราไปมาแล้วและเห็นว่าน่าสนใจจึงอยากมาแนะนำ เพราะที่ รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ (Regenelife Vital Center) ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ด้วย “ศาสตร์แพทย์ทางร่วม” สร้างสมดุลของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ด้วย 5 โปรแกรมที่ออกแบบโดยกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแขนงต่างๆ ได้แก่ ดนตรี, ศิลปะ, โยคะ, พิลาทิส และศาสตร์แพทย์แผนจีน ที่จะช่วยเราขับเคลื่อนและส่งต่อพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมทุกศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกให้ครบจบในที่เดียวให้เราได้เลือกแบบที่เราต้องการและเหมาะกับเราจริง ๆ โดยได้รวม “กลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายแขนง” ร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ “แพทย์ทางเลือก” สู่การเป็น “แพทย์ทางร่วม” ที่มีมาตรฐาน หลอมรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการรักษาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและปลอดภัยใน “เชิงป้องกันแบบระยะยาว” มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผลักดันให้คนไทยสามารถสร้างความสมดุลของสุขภาพในแบบองค์รวมอันยั่งยืน มุ่งน้อมนำปรัชญาการทำธุรกิจในแบบพอเพียงที่มิเพียงมุ่งหวังแต่การทำกำไร แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และคืนประโยชน์กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

Regenelife Vital Center มีวิธีการดำเนินการฟื้นฟูและคืนสมดุล ด้วย 3 แนวทางหลัก

  1. ให้ผู้เข้ารับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง (Patient-Centric) เพื่อให้เกิดผลในเชิงรักษาและฟื้นฟู ผู้รับบริการสามารถเลือกผสมผสานศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในศูนย์ให้เหมาะกับตัวเองได้ แต่ละโปรแกรมจึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพด้านสุขภาพ ไปจนถึงระดับผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง
  1. ผสมผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟูและคืนสมดุลให้ระบบสุขภาพร่างกายด้วยองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสกัด รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีส่วนผสมของเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ด้วยแก่นแท้ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และสำคัญที่สุดคือ
  1. ทุกโปรแกรมถูกออกแบบ ให้การรับรองและให้บริการโดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีแบบยั่งยืน” Regenelife Vital Center สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าไม่ป่วยก็สามารถเข้ารับบริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีถึง 5 โปรแกรมที่เลือกให้เหมาะกับความต้องการ ได้แก่

  1. โปรแกรม Brain Enrichment โปรแกรมดนตรีบำบัดเชิง Brain Training ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นและฝึกฝนการทำงานของสมองผ่านเสียงดนตรีจากเปียโนที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ เหมาะกับผู้รับบริการทุกวัย แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นเปียโนมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ด้วยเทคนิค “วันทูไฟว์ เปียโน” คิดค้นโดย อาจารย์ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวันทูไฟว์เปียโน
  1. โปรแกรม Mind Way ศิลปะบำบัดช่วยคืนสมดุลแห่งอารมณ์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ให้กลับมาสู่ความลงตัวและพอดี ผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก ช่วยให้ผู้รับบริการได้แสดงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด ให้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักศิลปะบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก Canadian Art Therapy Association (CATA) ประเทศแคนาดา
  1. Por Dee Yoga โปรแกรมโยคะบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความพอดี” คืนสมดุลให้กับสุขภาพ ด้วยวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลโดย ครูตุ๊กตา-พรวดี เจียมจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะบำบัด
  1. Por Dee Pilates โปรแกรมการออกกำลังกายแนวพิลาทิสบำบัด ที่ผสานการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของแกนกลางเข้ากับความสมดุลด้านจิตใจ ด้วยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวจาก ครูสมุย-กภ.ปรียานุช  ลิ่วลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพีลาทิสและนักกายภาพบำบัด ที่ผสานองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งกายวิภาค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. การแพทย์แผนจีนแบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐานเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกันและเชิงบำบัดรักษา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพในแบบผสมผสานผ่านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณะแพทย์แผนจีนโดย พจ.ชญานิน งามฉายวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

สนใจปรึกษาและเข้ารับบริการ  “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม” เพื่อสร้างสมดุล “ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ” ได้แล้ววันนี้ที่ รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line OA: @regenelife หรือ โทร. 092-269-7863 และ www.regenelife.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.