How to select the right gemstone by TREZ Jewelry

เลือกอัญมณีให้ถูกต้องและถูกใจยังไง ไม่ให้โดนหลอก

TREZ Jewelry ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 บริเวณชั้น 1 สยามพารากอน ซึ่งคำว่า TREZ มาจาก Treasure หมายถึง ‘สมบัติ’ โดย TREZ Jewelry มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอัญมณี ผลึกแร่ งานออกแบบเครื่องประดับและการตรวจสอบอัญมณีจากผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับบุคลิกภาพด้านความซื่อสัตย์ (Intrigrity) คือการเปิดเผยข้อมูลอัญมณีด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี รวมถึงข้อมูลแหล่งที่มา ภายใต้แนวคิด “Made with Love, Guided by Gemologists”

คุณเยือนจันทร์ ชัยวัฒน์หรือคุณเก๋ นักอัญมณีศาสตร์ผู้จบการศึกษาจากสถาบัน Graduate Gemologist (Gemological Institute of America), FGA (A Fellow of gemological association of Great Britain) และ Certified Diamond Grader (HRD, Antwerp) ผู้มากประสบการณ์ด้านเพชรและอัญมณีและเป็นเจ้าของร้าน TREZ Jewelry สยามพารากอน ผู้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่เริ่มต้นจากความใคร่รู้แปรเปลี่ยนไปเป็นความสนใจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

นอกจากนี้คุณเก๋ยังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบอัญมณีไว้ที่ร้าน TREZ Jewelry โดยเฉพาะ มีชื่อว่า Thailand Gemological Laboratory (TGL) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO17025 และรอการขึ้นทะเบียนจากสถาบัน The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT) โดยการนำเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐานและเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีขั้นสูงมาใช้ในการตรวจสอบอัญมณีทุกประเภท หากซื้อสินค้าจากร้าน TREZ Jewelry สามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีทางถูกหลอก ห้องปฏิบัติการ TGL จะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  

TREZ Jewelry เพิ่งจัดกิจกรรมแนะนำการสังเกตลักษณะอัญมณีสังเคราะห์ ลักษณะอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ วิธีจำแนกประเภทของอัญมณี และอัญมณีอินทรีย์ ให้ความรู้ในเบื้องต้นในการจำแนกอัญมณีได้อย่างรู้เท่าทัน เช่น

  1. วิธีการจำแนกแก้วออกจากพลาสติก ลักษณะของแก้ว เมื่อสัมผัสด้วยมือจะมีความเย็นกว่าพลาสติก และพบมลทินฟองอากาศ (gas bubble) อยู่ภายในแก้ว รวมถึงน้ำหนักของแก้วจะมีความหนักกว่าพลาสติก
  2. การสังเกตลักษณะแท้และเทียมของอัญมณีแต่ละประเภทที่มีลักษณะคล้ายหยกเทียมกับหยกแท้ เช่น หยกแท้จะพบลักษณะเฉพาะเหมือนเส้นใย (fibrous) ส่วนอัญมณีประเภท moss agate, aventurine quartz, dyed quartz, dyed chalcedony, dyed agate จะพบลักษณะเป็นเม็ด (grain) อยู่ทั่วผลึกอัญมณี
  3. การสังเกตลักษณะของอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ เช่น ลักษณะหยกย้อมสี จะพบลักษณะแถบสีที่มีลักษณะเข้มขึ้นตามรอยแตก, เปลือกหอยย้อมสี จะพบลักษณะสีของเปลือกหอย ที่มีความแตกต่างจากเปลือกหอยธรรมชาติ, Agate ย้อมสี จะพบลักษณะสีตามชั้น/วงสีของ Agate จะพบว่าบริเวณที่ผ่านการย้อมสีจะมีสีที่เข้มกว่าชั้น/วงอื่นๆ, Quartz ย้อมสี จะพบลักษณะของสีที่เข้มกว่าปกติปรากฎตามบริเวณรอยแตกของเนื้อ quartz, ทับทิมเผาตะกั่ว อัญมณีที่นำมาเผาวิธีนี้มักจะมีรอยแตกมาก การใส่แก้วตะกั่วลงไปก็เพื่อประสานรอยแตกให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น แต่ตะกั่วมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ไม่ดีนัก เมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน จะทำให้อัญมณีมีความหมองหรือเกิดด้านที่ผิวได้ง่าย  โดยจะพบลักษณะมลทินฟองอากาศ (gas bubble) ริ้วสีแฟลชและมลทินระนาบผลึกแฝด (repeated twinning) ปรากฏอยู่ภายในผลึก
  4. วิธีจำแนกชนิดอัญมณี โดยสามารถจำแนก – อัญมณีแซปไฟร์แท้/เทียม ได้จากการสังเกตลักษณะเส้นโค้งคล้ายแผ่นซีดี ปรากฏอยู่ในผลึกในอัญมณีแซปไฟร์เทียม หากแซปไฟร์แท้จะพบลักษณะมลทินของเหลวหรือ และพบมลทินรอยนิ้วมืออยู่ภายในผลึก – Quartz rock crystal พบลักษณะมลทินของเหลวหรือก๊าซ ที่ปรากฏอยู่ในผลึก quartz 
  5. การสังเกตอัญมณีอินทรีย์ ได้แก่ พื้นผิวไข่มุกแท้/เทียม จะพบลักษณะพื้นผิวที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งเม็ดในไข่มุกแท้ ไข่มุกปลอมจะพบพื้นผิวที่มีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีการหลุดลอกของพื้นผิว, ปะการังแท้จะพบลักษณะ growth structure อยู่ภายในเนื้อ, งาช้างจะพบลักษณะ engine turning structure เป็นอีก growth structure ที่พบได้ในงาของสัตว์  และ อำพัน ทดสอบได้จากการนำอำพันแช่ในน้ำเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสม หากอำพันลอยน้ำคือของแท้ หรือใช้ผ้าถูบริเวณพื้นผิวของอำพัน หากเป็นอำพันแท้จะพบว่ามีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น

อัญมณีคืออะไร อัญมณีคือแร่รัตนชาติที่มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้พื้นโลกและนำมาเจียระไนขัดมันหรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ อัญมณีจะต้องเป็นวัตถุที่มีความสวยงามคงทนและหายากด้วยนั่นเอง

อัญมณีต่างจากแร่อย่างไร ? แร่ คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตกต่างจากอัญมณีที่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ สวยงาม คงทน หายาก

อัญมณีสังเคราะห์คืออะไร อัญมณีสังเคราะห์คืออัญมณีที่ทำขึ้นมาโดยมนุษย์มีลักษณะทางเคมีและโครงสร้างภายในเหมือนกับอัญมณีธรรมชาติ โดยลักษณะมลทินที่พบอัญมณีสังเคราะห์ ได้แก่ แนวเส้นโค้ง และมลทินฟองอากาศ

อัญมณีเลียนแบบคืออะไร ? อัญมณีเลียนแบบคืออัญมณีที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบธรรมชาติไม่มีโครงสร้างทางเคมีและกายภาพเหมือนธรรมชาติ เพียงแต่มีลักษณะดูเหมือนธรรมชาติเท่านั้น เช่น การนำโกเมนมาจำหน่ายแทนทับทิม เพราะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันนั่นเอง

การปรับปรุงคุณภาพคืออะไร ? การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี คือการนำอัญมณีมาผ่านกรรมวิธีหลายรูปแบบ เพื่อให้อัญมณีมีความสวยงาม มีลักษณะที่ดูดีมากขึ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของอัญมณีดังกล่าว

อัญมณีอินทรีย์คืออะไร ? อัญมณีชนิดหนึ่งที่ก่อตัวมาจากธรรมชาติหรือจากสิ่งมีชีวิตโดยตรง ซึ่งเราเรียกอัญมณีเหล่านี้ว่า อัญมณีอินทรีย์ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอัญมณีเหล่านี้ได้ เช่น ลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือในไข่มุก  แนวเส้นขนานในปะการัง รอยเส้นโค้งในงาสัตว์ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.