Tag Archives: #PasanNakhonSawan

สิงคโปร์มีสะพานเฮนเดอน์สันเวฟ (Henderson Wave) เมืองไทยเรามี “พาสาน”

อาจเป็นเพราะสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมามีบางส่วนที่อารมณ์คล้ายคลึงกันบ้าง ทำให้บางคนนึกถึงสถานที่ๆ ใกล้เคียงของแต่ละประเทศ มาเทียบกัน ซึ่ง ”พาสาน” ก็เป็นการออกแบบที่ใกล้เคียง หรือเป็นไปในทิศทางที่ชวนให้นึกถึงกัน แม้จุดประสงค์การสร้าง จะมีที่มาต่างกันก็ตาม แต่ทั้ง ”พาสาน” และสะพานเฮนเดอร์สันเวฟต่างก็กลายเป็น จุดท่องเที่ยวที่ผู้คนมาถ่ายรูปกันมากมาย เพราะความสวยงามแปลกตาของสถาปัตยกรรมนั่นเอง