Tag Archives: #LatavolaRestaurant

ชวนชิมเมนูพิเศษ “ARTICHOKE MAGIC” ที่ห้องอาหาร ลา ทาโวลา

ชวนชิมเมนูพิเศษ “ARTICHOKE MAGIC” ที่ห้องอาหาร ลา ทาโวลา มาสัมผัสเมนูจากอาร์ติโชคได้วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น