Tag Archives: #colorsofburiram

นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยแห่งปี Colors of Buriram

นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยยิ่งใหญ่แห่งปี Colors of Buriramย้อนรอยเส้นทางสายไหมบุรีรัมย์ สู่หัตถศิลป์พื้นถิ่น