Tag Archives: #Chriscraftthailand

สัมผัสอเมริกันสไตล์  ‘Chris-Craft’ ล่องเรือระดับลักชัวรี่

สัมผัสอเมริกันสไตล์ ‘Chris-Craft’ ล่องเรือระดับลักชัวรี่ เติมเต็มประสบการณ์เคล้าสุนทรีย์เหนือผืนน้ำ ครั้งแรกในเมืองไทยและอาเซียน