Tag Archives: #โขน

การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน กุมภกรรณทด น้ำวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย