Tag Archives: #เขาค้อ

ชวนไปนอน “แกรนด์ กกกอด” ชมทะเลหมอกเขาค้อ ฟอกปอดบนที่สูง

อะแฮ่ม…โปรดฟังอีกครั้ง แกรนด์ กกกอด นะ ไม่ใช่ กกกอก เพราะที่นี่คือ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่ง “ทะเลหมอกสวย” แต่วิวไหนจะดีงาม กรุณาตาม Sineha Bangkok