Tag Archives: #หยินหยาง

“หยินหยาง” สร้างสมดุลตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

2 สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเสมอ เช่น เย็น-ร้อน, มืด-สว่าง, สงบนิ่ง-เคลื่อนไหว ซึ่ง 2 สิ่งนี้จะทำงานร่วมกันให้เกิดความสมดุล ร่างกายคนเราก็เช่นกัน