Tag Archives: #สิงห์ปาร์ค

#สิเน่หาพาไป เที่ยวเมืองไทย ที่เชียงราย

”เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” เชียงราย เป็นจังหวัดรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา และสปป.ลาว เป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ หรือที่ท่อนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดบอกไว้ว่าเป็น ชายแดนสามแผ่นดิน