Tag Archives: #ข้าวแช่โบราณ

“ข้าวแช่โบราณ” ตำรับไทย ณ ห้องอาหาร สยาม ที รูม

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ มาพร้อมสายลมฤดูร้อนที่ต้องยอมรับความช่างคิดของคนสมัยนั้นว่า ช่างสรรหาเมนูอาหารคลายร้อนได้ดียิ่งนัก