About Us

Sineha Bangkok ที่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออยากให้เป็น Lifestyle Community เล็กๆ ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ เรื่องราวดีๆ หรือแชร์สิ่งดีๆ ที่เราได้เจอะเจอมาแล้วอยากมาบอก มาเล่า มาแชร์ต่อ ทั้งเรื่องเที่ยว เรื่องกิน เรื่องเทรนด์ เรื่องความรู้ เรื่องน่าสนใจทุกๆ เรื่อง ทั้งที่เราได้รับเชิญไป หรือเราไปเสาะหามาเอง หรือ ใครแชร์มาให้ เรายินดีแชร์ต่อ และเราจะมาเล่าต่อให้ฟัง มาแชร์ มาฟัง เรื่องดีๆ ไปด้วยกัน 😊